Belangrijke

informatie

Om lid te worden lever je een ondertekend inschrijfformulier met pasfoto in bij de ledenadministratie. Het inschrijfformulier kan je ophalen in de Vireskantine of downloaden via onderstaande link.

 

Shirt en broek

Vires speelt in een wit T-shirt en zwarte broek. Alle spelende leden van Vires et Celeritas ontvangen wedstrijdkleding in bruikleen. Meer informatie bij Rita Bregman (wedstrijdkleding@vireshandbal.nl) of je teamverantwoordelijke.

 

Kniebeschermers en schoenen

Sommige spelers dragen kniebeschermers. Omdat we zowel op het veld handballen (asfalt) als in de zaal, is het nodig om schoenen voor binnen en voor buiten te hebben. De meeste sporthallen staan geen schoenen toe met zwarte zolen.

Hoe word

ik lid?

Als je ook wedstrijden gaat spelen dan meldt de ledenadministratie je aan bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Je bent dan ook lid van de NHV en krijgt een bondsnummer. Als je lid wordt betaal je contributie. Bij inschrijving krijg je een machtigingsformulier voor  automatische incasso.

 

 

Vires is een kleine en actieve vereniging.

Vires is van ons allemaal! Om te zorgen dat de vereniging kan blijven draaien is het prettig als iedereen een handje helpt. Zie ook hoofdstuk "vrijwilligersbeleid" in de rechter kolom.

 

Ledenadministratie

Mevrouw Connie Koops

Clementpolderstraat 9

2807 LE  Gouda

Stuur een mail naar onze ledenadministratie

Leeftijdsindeling en balmaat

Het Nederlandse handbal Verbond, (NHV), hanteert voor de jeugd de volgende leeftijdsindeling. Bij iedere leeftijdsgroep hoort een bepaalde balmaat:

 

F: Vanaf 7 jaar balmaat 1

E: Vanaf 9 jaar balmaat 1

D: Vanaf 11 jaar balmaat 1

C: Vanaf 13 jaar balmaat 2

B: Vanaf 15 jaar balmaat 2

A: Vanaf 17 jaar balmaat 2 (dames)

A: Vanaf 17 jaar balmaat 3 (heren)

Wat heb je nodig?

Download hier het inschrijfformulier